KONSULTACJE10.2015

dr hab. Ditta Baczała prof. UMK

 • poniedziałek, godz. 13.00 – 14.00
 • środa, godz. 8.30 - 9.30
 • p. 348

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

 • poniedziałek, godz. 14.00 – 15.00
 • wtorek, godz. 12.00 - 13.00
 • p. 347

prof. dr hab. Piotr Błajet

 • poniedziałek, godz. 10.30 - 11.30
 • czwartek, godz. 12.30 - 13.30
 • p. 344
 • Informacje02.2017

  W dniu 23 lutego 2017r. odbyła się w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Konferencja "Wszyscy pracujemy na sukces dziecka. Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19" została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP UMK w Toruniu.
  Gościem konferencji był prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński, którego referat nosił tytuł "Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu". Jacek Błeszyński
  Jacek Błeszyński

  Informacje12.2016

  1 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka - reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz,
  Zespołem Szkół Nr 6 - reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon,
  Szkołę Podstawową Nr 33 "Toruńską Szkołę Terapeutyczną"- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.

  Każda z placówek otrzymała miano "SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK". Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. grudzien2016

  Informacje12.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
  Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
  Gratulujemy!
  Mateusz Szafrański

  Informacje11.2016

  Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra "Odważni Wygrywają". Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację "Gdyński Most Nadziei".
  Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie - wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
  W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja "Światło", która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.
  Odważni
  Odważni
  Odważni

  Informacje11.2016

  22 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".
  Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom

  Informacje09.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański - oboje absolwenci naszej "pedagogiki specjalnej" i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!

  Informacje09.2016

  21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie". W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku "pedagogika specjalna".

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie

  Informacje06.2016

  Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański - członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt "SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej.
  A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.

  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację

  INFORMACJE03.2016

  Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt." Kierunek - RODZICIELSTWO" zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
  KUL w Lublinie

  INFORMACJE03.2016

  V KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

  Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

  5 konferencja logopedyczna

  5 marca 2016 r.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

  Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Na naszej konferencji dyskutowano zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji. Konferencja zakończyła się trzema warsztatami poświęconymi komunikacji, która pozwala „wejść” do społeczeństwa.


  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty - rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK - odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców.

  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna "Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii". Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel". Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.

  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna

  INFORMACJE12.2015

  5 Konferencja logopedyczna
  Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.
  Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel
  Toruń 5 marca 2016r.

  Organizatorzy:
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji.
  Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych rozważań.

  Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji).

  Pełen opis konferencji - Karta zgłoszeniowa


  INFORMACJE12.2015

  10 grudnia 2015 r. studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - reprezentowali nasz Wydział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce". Konferencja odbyła się w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienia studentów kierunku pedagogika specjalna dotyczyły problematyki ojcostwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny wspierającej osobę niepełnosprawną na rynku pracy.

  na konferencji w Rzeszowie
  na konferencji w Rzeszowie


  INFORMACJE09.2015

  24 września 2015r. prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński odebrał gratulacje od Jego Magnificencji prof. dra hab. Andrzeja Tretyna z okazji nadania tytułu profesora.

  prof. Jacek Błeszyński
  prof. Jacek Błeszyński

  Katedra została powołana w dniu 20 września 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na problematyce kompetencji osób niepełnosprawnych.
  Obszary badawcze:

  • rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i językowych;
  • autyzm i głębokie deficyty w rozwoju.