KONSULTACJE10.2015

dr hab. Ditta Baczała

  • poniedziałek, godz. 13.00 – 14.00 p. 348
  • środa, godz. 13.15 – 14.15 p. 348

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

  • wtorek, godz. 11.00 – 13.00 p. 347

Informacje12.20161 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka - reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz,
Zespołem Szkół Nr 6 - reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon,
Szkołę Podstawową Nr 33 "Toruńską Szkołę Terapeutyczną"- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.

Każda z placówek otrzymała miano "SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK". Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. grudzien2016

Informacje12.2016Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
Gratulujemy! Mateusz Szafrański

Informacje11.2016Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra "Odważni Wygrywają". Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację "Gdyński Most Nadziei".
Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie - wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja "Światło", która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.

Odważni
Odważni
Odważni

Informacje11.201622 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".
Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.

Internat to nasz drugi dom
Internat to nasz drugi dom
Internat to nasz drugi dom

Informacje09.2016

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański - oboje absolwenci naszej "pedagogiki specjalnej" i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!

21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie". W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku "pedagogika specjalna".

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie

Informacje06.2016Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański - członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt "SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej.
A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.

Przełącz się na integrację
Przełącz się na integrację
Przełącz się na integrację

INFORMACJE03.2016

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt." Kierunek - RODZICIELSTWO" zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

KUL w Lublinie

INFORMACJE03.2016

V KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

5 konferencja logopedyczna

5 marca 2016 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Pedagogicznych
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Na naszej konferencji dyskutowano zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji. Konferencja zakończyła się trzema warsztatami poświęconymi komunikacji, która pozwala „wejść” do społeczeństwa.UKU we Lwowie

INFORMACJE03.2016

W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty - rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK - odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców.

UKU we Lwowie
UKU we Lwowie
UKU we Lwowie

INFORMACJE03.2016

5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna "Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii". Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel". Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.

5 konferencja logopedyczna
5 konferencja logopedyczna
5 konferencja logopedyczna

INFORMACJE12.2015

5 Konferencja logopedyczna
Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.
Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel
Toruń 5 marca 2016r.

Organizatorzy:
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji.
Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych rozważań.

Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji).

Pełen opis konferencji - Karta zgłoszeniowa


INFORMACJE12.2015

10 grudnia 2015 r. studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - reprezentowali nasz Wydział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce". Konferencja odbyła się w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienia studentów kierunku pedagogika specjalna dotyczyły problematyki ojcostwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny wspierającej osobę niepełnosprawną na rynku pracy.

na konferencji w Rzeszowie
na konferencji w Rzeszowie


INFORMACJE09.2015

24 września 2015r. prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński odebrał gratulacje od Jego Magnificencji prof. dra hab. Andrzeja Tretyna z okazji nadania tytułu profesora.

prof. Jacek Błeszyński
prof. Jacek Błeszyński

Katedra została powołana w dniu 20 września 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na problematyce kompetencji osób niepełnosprawnych.
Obszary badawcze:

  • rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i językowych;
  • autyzm i głębokie deficyty w rozwoju.