KONSULTACJE03.2017

dr hab. Ditta Baczała prof. UMK

 • poniedziałek, godz. 13.00 – 14.00
 • środa, godz. 8.30 - 9.30
 • p. 348

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

 • poniedziałek, godz. 14.00 – 15.00
 • wtorek, godz. 12.00 - 13.00
 • p. 347

prof. dr hab. Piotr Błajet

 • poniedziałek, godz. 10.30 - 11.30
 • czwartek, godz. 12.30 - 13.30
 • p. 344

 • Polecamy07.2017

  Ukazała się nowa książka pod redakcją naukową dr hab. Ditty Baczały prof. UMK i prof. dra hab. Jacka J. Błeszyńskiego "Społeczeństwo włączające a komunikacja" wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Polecamy lekturę naukową na okres wakacji!
  Informacje06.2017

  Prof. dr hab. Piotr Błajet z Wydziału Nauk Pedagogicznych – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej – został członkiem Komitetu Naukowego Światowej Federacji Brydża Sportowego (WBF Bridge & Science Committee).
  Informacje06.2017

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
  O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.
  Stypendium mogli otrzymać studenci lub doktoranci naszej uczelni, którzy mieli szczególne osiągnięcia w nauce oraz w działalności sportowej i artystycznej, wykazywali zaangażowanie społeczne, w inicjatywy uczelniane oraz we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu.

  Informacje06.2017

  W poniedziałek 19 czerwca 2017r. zostały oficjalnie zakończone dwa programy (i jednocześnie projekty badawcze) realizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
  Pierwszym z programów był MŁODY OBYWATEL (rozwój kompetencji społecznych, w tym obywatelskich) realizowany przez p. Celinę Kamecką-Antczak i p. Mateusza Szafrańskiego.
  Drugi program KULTURALNI w TORUNIU (Pasjopolis Master) był realizowany przez p. Klaudię Wos, a jego celem był rozwój kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturalnych.
  Wszystkim Uczestnikom programów - Uczniom, naszym Studentkom i Studentom - serdecznie gratulujemy.

  Informacje05.2017

  Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK była uczestnikiem 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb w dniach 17-19 maja 2017r.
  Konferencja zgromadziła gości m.in. z: USA, Niemiec, Kanady, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Serbii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Sri Lanki, Polski.
  Gospodarze - Chorwaci, doskonale zorganizowali wielkie przedsięwzięcie naukowe, na którym spotkali się naukowcy i praktycy z różnych państw, ale z podobnymi problemami.


  Młody Obywatel cd.05.2017

  Zapraszamy do obejrzenia telewizyjnej relacji z programu MŁODY OBYWATEL oraz przeczytania artykułu "Początek końca i koniec początku".

  Mistrzyni z pasją04.2017

  Z satysfakcją informujemy, że nasza studentka - Pani Klaudia Wos, została jedną z trojga laureatów pilotażowej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”.

  Więcej informacji o programie Pasjopolis na stronie głównej UMK.

  Młody Obywatel cd.04.2017

  Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z realizacji naszego wspólnego programu:
  relacja 1
  relacja 2

  Młody Obywatel cd.04.2017

  Trwają zajęcia z programu Młody Obywatel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczak w Toruniu. Zajęcia prowadzą Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański (koło Młodych Pedagogów Specjalnych).
  Zdjęcie ilustruje zaproszenie trenerów z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej do SOSW - "Prosimy o warsztaty z autoprezentacji".

  Młody Obywatel

  Informacje04.2017

  Z radością informujemy, że p. Klaudia Wos - studentka III. roku studiów na kierunku pedagogika specjalna i członkini Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 13 kwietnia 2017r. zwyciężyła w Programie Grantowym Pasjopolis Master.
  Celem Pasjopolis Master jest wspieranie studentek i studentów UMK w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych przez przyznawanie trzech grantów w wysokości 5000 zł. Tym razem jeden z grantów otrzymała p. Klaudia Wos na swój projekt badawczy"Kulturalni w Toruniu" (nauki społeczne). Opiekunem naukowym przy opracowywaniu grantu była dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

  Pani Klaudio! Serdecznie gratulujemy!

  Informacje04.2017

  12 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyły się zajęcia pt. "Tworzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu integracji z osobami z niepełnosprawnościami" przygotowane i prowadzone przez Małgorzatę Urbańską (Centrum Rozwoju i Psychoedukacji "Lepiej").
  W zajęciach ze studentkami i studentami III. roku studiów na pedagogice specjalnej poznawano zasady pracy dydaktycznej i metodycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, a wiodącą problematyką była "otwartość na inność". Praca w grupach pozwoliła na wypracowanie ciekawych rozwiązań.

  warsztaty

  warsztaty

  warsztaty

  warsztaty

  warsztaty

  warsztaty

  warsztaty

  Młody Obywatel04.2017

  Młody Obywatel to ogólnopolski program organizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło ponad 1250 szkół, niemal 1700 nauczycieli i około 14 000 uczniów. W ramach programu odbywają się także spotkania z młodzieżą, lekcje tematyczne oraz warsztaty.

  W tym roku pierwszy raz udział w projekcie zgłosił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka z Torunia. 10. uczniów oraz 4. nauczycielki Zasadniczej Szkoły Zawodowej we współpracy ze studentami z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w semestrze letnim będą realizować ścieżkę tematyczną "Urząd od podszewki".

  W ramach tej ścieżki grupa projektowa zapozna się z działaniem samorządu terytorialnego, pozna jego instytucje oraz zakres ich działania. Uczniowie wybiorą się na spacery rozpoznawcze/ ekspedycje zwiadowcze do trzech wybranych podczas pierwszego warsztatu miejsc. Będą to: Straż Miejska, Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy MOPR oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta. Każdy spacer zakończy się podsumowującymi warsztatami. Następnie spośród odwiedzonych instytucji uczniowie wybiorą jedną w której w maju zorganizują dni otwarte dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

  Liczymy, że realizacja projektu doda uczniom pewności siebie w orientacji w przestrzeni instytucji samorządowych i zachęci do działania na rzecz lokalnej społeczności. Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów niepełnosprawnych jest szczególnie ważny, a często bagatelizowany, pomijany w rozważaniach na temat edukacji obywatelskiej młodzieży. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki obywatelskie jak inni. Realizacja projektu "Urząd od podszewki" w SOSW im. J. Korczaka doskonale zbiega się w czasie z działaniami toruńskiej Fundacji Stabilo wdrażającej program „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

  Młody Obywatel

  Młody Obywatel

  Młody Obywatel

  Młody Obywatel

  Warsztaty04.2017

  3 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyły się warsztaty "Święta Wielkanocne" zorganizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych i Uczniów z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

  Warsztaty prowadziła Violetta Stasiorowska - wychowawczyni naszych gości. Spotkanie miało charakter świąteczny i wszyscy wykonywali ozdoby: jajka i baranki z masy solnej oraz "postarzały" papier na świąteczne życzenia. Po warsztatach odbyło się spotkanie, przy ciastkach i napojach, młodych ludzi uczących się i studiujących.

  warsztaty wielkanocne

  warsztaty wielkanocne

  warsztaty wielkanocne

  warsztaty wielkanocne

  warsztaty wielkanocne

  warsztaty wielkanocne

  Wspieramy04.2017

  Studentki i studenci z kierunku studiów pedagogika specjalna organizują na WNP akcję wspierającą dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
  Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji!

  zbiorkanainternat

  INFORMACJE02.2017

  28 lutego 2017r. w Przedszkolu Anglojęzycznym "Bajkowy Dworek" w Toruniu (interesariusz WNP) odbył się II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier. W turnieju uczestniczyły dzieci z toruńskich przedszkoli wraz ze swoimi nauczycielkami. Bohaterowie turnieju mieli dużą wiedzę o dobrych manierach i potrafili ją zaprezentować w sposób niezwykle kreatywny. W jury zasiedli m. in. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr Jan Malinowski. Otrzymali oni tytuł Eksperta Dobrych Manier.

  II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1
  II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1

  Informacje02.2017

  W dniu 23 lutego 2017r. odbyła się w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Konferencja "Wszyscy pracujemy na sukces dziecka. Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19" została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP UMK w Toruniu.
  Gościem konferencji był prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński, którego referat nosił tytuł "Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu". Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.
  Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.

  Informacje12.2016

  1 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka - reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz,
  Zespołem Szkół Nr 6 - reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon,
  Szkołę Podstawową Nr 33 "Toruńską Szkołę Terapeutyczną"- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.

  Każda z placówek otrzymała miano "SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK". Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. grudzien2016

  Informacje12.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
  Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
  Gratulujemy!
  Mateusz Szafrański

  Informacje11.2016

  Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra "Odważni Wygrywają". Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację "Gdyński Most Nadziei".
  Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie - wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
  W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja "Światło", która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.
  Odważni
  Odważni
  Odważni

  Informacje11.2016

  22 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".
  Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom

  Informacje09.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański - oboje absolwenci naszej "pedagogiki specjalnej" i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!

  Informacje09.2016

  21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie". W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku "pedagogika specjalna".

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie

  Informacje06.2016

  Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański - członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt "SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej.
  A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.

  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację

  INFORMACJE03.2016

  Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt." Kierunek - RODZICIELSTWO" zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
  KUL w Lublinie

  INFORMACJE03.2016

  V KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

  Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

  5 konferencja logopedyczna

  5 marca 2016 r.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

  Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Na naszej konferencji dyskutowano zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji. Konferencja zakończyła się trzema warsztatami poświęconymi komunikacji, która pozwala „wejść” do społeczeństwa.


  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty - rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK - odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców.

  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna "Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii". Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel". Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.

  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna

  INFORMACJE12.2015

  5 Konferencja logopedyczna
  Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.
  Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel
  Toruń 5 marca 2016r.

  Organizatorzy:
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji.
  Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych rozważań.

  Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji).

  Pełen opis konferencji - Karta zgłoszeniowa


  INFORMACJE12.2015

  10 grudnia 2015 r. studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - reprezentowali nasz Wydział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce". Konferencja odbyła się w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienia studentów kierunku pedagogika specjalna dotyczyły problematyki ojcostwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny wspierającej osobę niepełnosprawną na rynku pracy.

  na konferencji w Rzeszowie
  na konferencji w Rzeszowie


  INFORMACJE09.2015

  24 września 2015r. prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński odebrał gratulacje od Jego Magnificencji prof. dra hab. Andrzeja Tretyna z okazji nadania tytułu profesora.

  prof. Jacek Błeszyński
  prof. Jacek Błeszyński

  Katedra została powołana w dniu 20 września 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na problematyce kompetencji osób niepełnosprawnych.
  Obszary badawcze:

  • rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i językowych;
  • autyzm i głębokie deficyty w rozwoju.