KONSULTACJE03.2018

dr hab. Ditta Baczała prof. UMK

  • poniedziałki, godz. 13.00 – 14.00
  • środy, godz. 13.00 - 14.00
  • p. 348

dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK

  • poniedziałki, godz. 14.45 – 16.45
  • p. 350

prof. zw. dr hab. Piotr Błajet

  • poniedziałki, godz. 8.30 - 10.30
  • p. 344

Innowatorzy z WNP06.2018

Członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK, tworząc grupę nieformalną, otrzymali grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na realizację innowacji społecznej pt. "Wyzwania życia".
Projekt grantowy będzie realizowany przez okres 6 miesięcy w ramach ,,Innowacji na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ,,Wyzwania życia" dotyczy stworzenia oraz testowania gry planszowej (środka dydaktycznego) jako narzędzia edukacji seksualnej, przeznaczonej dla pełnoletnich uczniów szkół specjalnych z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Grupa nieformalna w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Mateusz Szafrański, Krystyna Popowska, Sandra Wojtas, Klaudia Wos.

Opiekun naukowy i ekspert w grancie: dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Młodzi naukowcy aplikowali przez 7 miesięcy, biorąc udział w badaniach naukowych i licznych profesjonalnych szkoleniach. Doszli do finału, zdobywając grant i zajmując w rankingu czołowe miejsce.


Wizyta studyjna w Belgii05.2018

W dniach 23 - 27.05.2018 jedenastu uczniów z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu uczestniczyło w wizycie studyjnej do instytucji Unii Europejskiej w Belgii.
Wyjazd był nagrodą dla uczniów, biorących udział w realizowanych przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK projektach edukacji obywatelskiej.
Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych pozyskało środki puli funduszy europarlamentarzystów na wizyty w instytucjach unijnych na dwa wyjazdy uczniów. Pierwszy wyjazd, w którym uczestniczyli członkowie Uczniowskiego Koła Młody Obywatel przy KPSOSW im. J.Korczaka w Toruniu odbył się pod patronatem eurodeputowanego Tadeusza Zwiefki. Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami mieli okazję zobaczyć słynny znak Brukseli - Atomium, zwiedzić Parlament Europejski, wysłuchać prelekcji na temat pracy posłów oraz poznać historię Unii Europejskiej w innowacyjnym interaktywnym parlamentarium. Zwieńczeniem kilkudniowej europejskiej wycieczki była wizyta w Antwerpii. Następny wyjazd (pod patronatem europosła Janusza Zemke) odbędzie się tuż po zakończeniu roku szkolnego. W wyjeździe weźmie udział laureat konkursu ,,Czym jest dla mnie dobro wspólne?", który odbył się w KPSOSW i był zorganizowany również przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych.
Konferencja „O niepełnosprawności raz jeszcze”05.2018

18. maja 2018 r. członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych: Natalia Ślufińska, Klaudia Wos oraz Celina Kamecka-Antczak brały czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „O niepełnosprawności raz jeszcze” organizowanej przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Referaty prelegentek dotyczyły funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia.


Konkurs pt. "Czym jest dla mnie dobro wspólne?"05.2018

18 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu został zakończony i rozstrzygnięty konkurs pt. "Czym jest dla mnie dobro wspólne?" Konkurs został zorganizowany przez: K-PSOSW, Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK oraz Parlament Europejski (patronat europoseł Janusz Zemke).
Celem konkursu było rozwijanie kompetencji społecznych u pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną specjalnej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.
Jury konkursu przyznało (zgodnie z regulaminem) pierwszą nagrodę (wyjazd z opiekunem do Brukseli na zaproszenie Parlamentu Europejskiego) oraz trzy wyróżnienia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i studentkom i studentom KNMPS, dzięki którym konkurs został zorganizowany i przeprowadzony.Udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej05.2018

W dniu 11.05.2018 r. członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych, p. Klaudia Wos oraz p. Mateusz Szafrański wzięli czynny udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, prezentując referaty dotyczące specyficznych potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu społeczno-kulturowym.
Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną05.2018

10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu był uroczyście obchodzony IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ,,Z uśmiechem przez świat - podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych." Organizatorami uroczystości była Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. W. S. Frelichowskiego oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin "Dziewiętnastka" Projekt był współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych UMK - Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych. Jak co roku w zabawie udział wzięło ok. 100 uczestników z siedmiu placówek szkolnictwa specjalnego: KPSOSW i ZS nr 26 w Toruniu, ZSS w Brodnicy, SPS w Aleksandrowie Kujawskim, SOSW w Bydgoszczy, SOSW w Wielgiem oraz SP nr 19 w Toruniu.
Konferencja nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)05.2018

10 maja 2018 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)".
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z interdyscyplinarnym ujęciem niepełnej sprawności człowieka - tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Organizatorzy konferencji - Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych - zaprosili do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z FAS specjalistów, którzy przedstawili tę problematykę w kilku aspektach, np. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Konferencja była transmitowana online przez TV UMK.
Wizyta we Lwowie04.2018

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK brali udział w programie ERASMUS + na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie w dniach 15 - 21 kwietnia 2018 r. Nasz uniwersytet i uniwersytet we Lwowie mają podpisaną umowę o współpracy oraz umowę dotyczącą programu edukacyjnego ERASMUS +. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom naukowo-dydaktycznym było możliwe zaproszenie do prowadzenia seminarium naukowego mgra Mateusza Szafrańskiego.
Nasza delegacja nie tylko prowadziła zajęcia dydaktyczne. Uczestniczyliśmy w zebraniu Katedry Psychologii i Psychoterapii, spotkaniu roboczym z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Koordynatorem programu ERASMUS + na UKU we Lwowie.


Innowacja społeczna "Wyzwania życia"04.2018

Trwają intensywne działania w ramach innowacji społecznej "Wyzwania życia" rozwijanej w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członkinie grupy projektowej: Klaudia Wos, Celina Kamecka-Antczak oraz Krystyna Popowska zorganizowały warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Toruniu dotyczące tematyki związanej z innowacją - seksualności człowieka. Razem z uczniami rozmawialiśmy o cechach kobiet i mężczyzn, problemów w ich relacjach oraz omawialiśmy tematy w zakresie edukacji seksualnej, które interesują uczniów jako przyszłych odbiorców naszej innowacji. Było to wprowadzenie do dalszych działań, które mamy nadzieję realizować po pozytywnej opinii komisji oraz otrzymaniu grantu.
Przegląd Piosenki Integracyjnej04.2018

Członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych w dniu 18.04.2018 r. brały udział przy organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Integracyjnej "Dobrze widzi się tylko sercem" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. W przeglądzie udział brało sześć placówek z województwa kujawsko-pomorskiego. Oto krótka relacja z wydarzenia przygotowana przez Telewizję Toruń: kliknij aby zobaczyć relację


Innowatorzy04.2018

Grupa Innowatorów - Anna Nowak, Celina Kamecka-Antczak, Klaudia Wos oraz Mateusz Szafrański w dniu 11 kwietnia (środa) w godz. 11:00-17:00 w Domu Marzycieli i Rzemieślników w Warszawie brali udział w warsztacie "Jak opracować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz rozliczyć grant?" w ramach ostatniego etapu innowacji społecznej "Wyzwania życia" rozwijanej w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Innowacja społeczna "Wyzwania życia" realizowana przez grupę członków KMPS jest już w ostatniej fazie pracy przed uzyskaniem grantu.


Nowa publikacja04.2018

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się książki dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK - "Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej". Publikacja ukazała się w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Gratulujemy!Warsztaty "Czym jest dla mnie dobro wspólne?"03.2018

W dniach 19-21 marca 2018 roku odbyły się warsztaty w ramach konkursu "Czym jest dla mnie dobro wspólne?" dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Celem konkursu jest rozwijanie obywatelskich i - niezbędnych w pracy - kompetencji uczniów. Konkurs został opracowany i jest realizowany przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego p. Janusza Zemke. Uczestnikami są pełnoletni uczniowie zawodowej szkoły specjalnej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. O nagrodę główną, czyli wycieczkę do Europarlamentu w Brukseli będzie walczyć 11 osób. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym nagraniu krótkiej videoprezentacji. Dodatkowo Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych prowadzi warsztaty, na których zawodnicy oswajają się z kamerą, ćwiczą wystąpienia publiczne oraz elementy autoprezentacji takie jak dykcja, gestykulacja czy postawa ciała, a także wspólnie zgłębiają pojęcie dobra wspólnego.

Sukces KNMNPS03.2018

15 marca 2018r. w Warszawie odbyły się obrady komisji oceniającej Wstępne Plany Rozwoju Innowacji zespołów zakwalifikowanych w III naborze do Inkubatora Pomysłów w ramach projektu ,,Innowacje na ludzką miarę - rozwój mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych".
Jest nam miło poinformować, że w wyniku decyzji komisji, do drugiego etapu wsparcia w ramach Inkubatora zakwalifikował się projekt "Wyzwania życia" Innowatorów z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych. Zespół w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Krystyna Popowska, Mateusz Szafrański, Sandra Wojtas i Klaudia Wos pokonał konkurencję i będzie przygotowywać Indywidualną Specyfikę Innowacji do kolejnej oceny komisji grantowej.
Gratulujemy!!!

Spotkanie z Gościem z z Uniwersytetu Hradec Králové03.2018

W dniach 12-14 marca 2018r. gościem Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji był Pavel Zikl PhD. z Uniwersytetu Hradec Králové z Czech - prodziekan ds projektów, legislacji i rozwoju Wydziału Nauk Pedagogicznych. Nasz gość przyjechał na UMK w ramach programu Erasmus+ i przeprowadził cykl zajęć dydaktycznych poświęconych problematyce pedagogiki specjalnej.
Nasz gość był również w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Pavel Zikl podczas spaceru z dr hab. Józefem Binnebeselem prof. UMK poznawał Toruń.Seminarium naukowe "By seksualność stałą się normalnością"03.2018

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy seminarium naukowe "By seksualność stałą się normalnością", z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych. Prowadzącą spotkanie była prof. zw. dr hab. Małgorzata Kościelska. Pani Profesor przez większość życia zawodowego była związana z Uniwersytetem Warszawskim, a obecnie pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 1985 roku stworzyła pierwszy w Polsce Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci z zaburzeniami rozwoju przy Instytucie Psychologii UW. Obecnie kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej i Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej na UKW. Autorka około dwustu prac, w tym znanych książek: "Trudne macierzyństwo", "Oblicza upośledzenia", "Niechciana seksualność - o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych", "Sens odpowiedzialności - perspektywa psychologa klinicznego". Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i łączenie teorii z praktyką.
Seminarium było poświęcone seksualności osób z niepełnosprawnością, a w szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Wystawa "Na tropie świętych"03.2018

W Kościele Akademickim PW. św. Ducha w Toruniu została otwarta wystawa "Na tropie świętych" autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu. Placówka, z której pochodzą młodzi artyści - twórcy wystawionych grafik - jest "Szkołą ćwiczeń UMK", z którą pracownicy naszej katedry współpracują od wielu lat. Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zwiedzenia wystawy.

"Na tropie świętych"
Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier03.2018

5 marca 2018r. w Przedszkolu Anglojęzycznym "Bajkowy Dworek" w Toruniu odbył się III. Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier.
Jednym z ekspertów była dr hab. Ditta Baczała prof. UMK. Okazało sie po raz trzeci, że dzieci mogą nas wiele nauczyć, również dobrych manier.

III. Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier
III. Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier
III. Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier

Informacje03.2018

1 marca 2018r. rozpoczyna swoją działalność Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji, któa powstała z połączenia Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Katedry Tanatopedagogiki i Terapii.
Skład osobowy nowej katedry tworzą: dr hab. Ditta Baczała prof. UMK (kierowniczka), dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK i prof. zw. dr hab. Piotr Błajet.

Szkolenia12.2017

Rozpoczęły się pierwsze warsztaty w ramach projektu "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych". W dniu 05 grudnia 2017 roku odbyło się szkolenie „Projektowanie komunikacji w zespole - SŁOWA są ważne”, natomiast dnia 07 grudnia 2017 roku „Warsztaty z Myślenia Wizualnego” w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
W ramach szkoleń pomysłodawcy projektu rozwijają swoje kompetencje oraz umiejętności z zakresu działań projektowych, które wykorzystają następnie w pracy nad rozwijaniem własnego pomysłu.

Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia

Informacje12.2017

Z radością informujemy, że tytuł NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI WNP W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 otrzymała Pani Klaudia Wos - Przewodnicząca Koła Młodych Pedagogów Specjalnych.
Serdecznie gratulujemy!

Informacje11.2017

15 listopada 2017r. odbył się na Wydziale Nauk Pedagogicznych wykład akademicki poświęcony dogoterapii.
Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia był dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK, który dla studentek i studentów naszego wydziału zaprosił mgr Annę Jurak razem z jej psami.
Gość, prowadzący wykład, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu - "Szkole ćwiczeń UMK". Na wykładzie obecni byli również studentki i studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych.
Informacje10.2017

Pani Klaudia Wos, w dniu 20.10.2017 r. wygłosiła referat pt. "Rozwijanie kompetencji kulturalnych dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – projekt "Kulturalni w Toruniu" na ogólnopolskiej konferencji z cyklu OSOBA "Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich", w sekcji dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci z chorobą przewlekłą w społeczeństwie. Konferencja odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas referatu przedstawione zostały wyniki badań zrealizowane w ramach programu grantowego "Pasjopolis Master".
Informacje10.2017

25 października 2017 roku odbyła się kolejna w cyklu konferencja, której współorganizatorem była nasza katedra. Konferencja "Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało" była poświęcona problematyce zdrowego stylu życia również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem konferencji był interesariusz WNP - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka w Toruniu.
W części oficjalnej konferencji - szczególne wyróznienie - Statuetkę "Przyjaciel Dzieci Ośrodka" otrzymała dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Informacje10.2017

17-18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się II. Konferencja Integralna INTYMNOŚĆ - ROZWÓJ - EDUKACJA, której nasza katedra była współorganizatorem.
Rozważania zaproszonych gości koncentrowały się głównie na pojęciu INTYMNOŚCI, które w obszarze naukowym nie jest jeszcze całkowicie i zgodnie zdefiniowane.
Może właśnie dlatego jest takie ciekawe i kontrowersyjne.

Informacje10.2017 Z dniem 1 października 2017 roku w naszej katedrze rozpoczęła pracę dr Agnieszka Hamerlińska - pedagog, psycholog i neurologopeda.
Życzymy Pani Doktor wielu sukcesów!
Informacje09.2017

W dniach 11.-16.09.2017 roku Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowali XXXI Letnią Szkołę Młodych Pedagogów "Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego" pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Dudzikowej.
W Letniej Szkole udział wziął mgr Mateusz Szafrański. Doktorant przedstawił problematykę zmagań z warsztatem badawczym po doświadczeniach pisania pracy magisterskiej w obliczu pracy nad rozprawą doktorską, zdobywając wyróżnienie w konkursie na najlepsze wystąpienie magistra.


Informacje09.2017

12 września 2017 roku odbyły się w Toruniu w siedzibie Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA (interesariusza naszej katedry) konsultacje społeczne (KONSULTACJE +) dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie z szeroko reprezentowanym środowiskiem odbyły się w nowym Specjalistycznym Środowiskowym Domu Pomocy, w którym od października będą otrzymywać wsparcie osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Informacje09.2017

7-8 września 2017 roku odbyła się w Toruniu IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce” zorganizowana przez toruńską fundację "Światło" (interesariusza naszej katedry) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Byliśmy gośćmi tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia naukowego. Nasze szczególne zainteresowania zostały skierowane w stronę komunikacji wzrokowej i najnowszych rozwiązań technologicznych w tej problematyce.

Polecamy07.2017

Ukazała się nowa książka pod redakcją naukową dr hab. Ditty Baczały prof. UMK i prof. dra hab. Jacka J. Błeszyńskiego "Społeczeństwo włączające a komunikacja" wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.
Polecamy lekturę naukową na okres wakacji!
Informacje06.2017

Prof. dr hab. Piotr Błajet z Wydziału Nauk Pedagogicznych – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej – został członkiem Komitetu Naukowego Światowej Federacji Brydża Sportowego (WBF Bridge & Science Committee).
Informacje06.2017

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.
Stypendium mogli otrzymać studenci lub doktoranci naszej uczelni, którzy mieli szczególne osiągnięcia w nauce oraz w działalności sportowej i artystycznej, wykazywali zaangażowanie społeczne, w inicjatywy uczelniane oraz we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu.

Informacje06.2017

W poniedziałek 19 czerwca 2017r. zostały oficjalnie zakończone dwa programy (i jednocześnie projekty badawcze) realizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Pierwszym z programów był MŁODY OBYWATEL (rozwój kompetencji społecznych, w tym obywatelskich) realizowany przez p. Celinę Kamecką-Antczak i p. Mateusza Szafrańskiego.
Drugi program KULTURALNI w TORUNIU (Pasjopolis Master) był realizowany przez p. Klaudię Wos, a jego celem był rozwój kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturalnych.
Wszystkim Uczestnikom programów - Uczniom, naszym Studentkom i Studentom - serdecznie gratulujemy.

Informacje05.2017

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK była uczestnikiem 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb w dniach 17-19 maja 2017r.
Konferencja zgromadziła gości m.in. z: USA, Niemiec, Kanady, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Serbii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Sri Lanki, Polski.
Gospodarze - Chorwaci, doskonale zorganizowali wielkie przedsięwzięcie naukowe, na którym spotkali się naukowcy i praktycy z różnych państw, ale z podobnymi problemami.


Młody Obywatel cd.05.2017

Zapraszamy do obejrzenia telewizyjnej relacji z programu MŁODY OBYWATEL oraz przeczytania artykułu "Początek końca i koniec początku".

Mistrzyni z pasją04.2017

Z satysfakcją informujemy, że nasza studentka - Pani Klaudia Wos, została jedną z trojga laureatów pilotażowej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”.

Więcej informacji o programie Pasjopolis na stronie głównej UMK.

Młody Obywatel cd.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z realizacji naszego wspólnego programu:
relacja 1
relacja 2

Młody Obywatel cd.04.2017

Trwają zajęcia z programu Młody Obywatel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczak w Toruniu. Zajęcia prowadzą Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański (koło Młodych Pedagogów Specjalnych).
Zdjęcie ilustruje zaproszenie trenerów z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej do SOSW - "Prosimy o warsztaty z autoprezentacji".

Młody Obywatel

Informacje04.2017

Z radością informujemy, że p. Klaudia Wos - studentka III. roku studiów na kierunku pedagogika specjalna i członkini Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 13 kwietnia 2017r. zwyciężyła w Programie Grantowym Pasjopolis Master.
Celem Pasjopolis Master jest wspieranie studentek i studentów UMK w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych przez przyznawanie trzech grantów w wysokości 5000 zł. Tym razem jeden z grantów otrzymała p. Klaudia Wos na swój projekt badawczy"Kulturalni w Toruniu" (nauki społeczne). Opiekunem naukowym przy opracowywaniu grantu była dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Pani Klaudio! Serdecznie gratulujemy!

Informacje04.2017

12 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyły się zajęcia pt. "Tworzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu integracji z osobami z niepełnosprawnościami" przygotowane i prowadzone przez Małgorzatę Urbańską (Centrum Rozwoju i Psychoedukacji "Lepiej").
W zajęciach ze studentkami i studentami III. roku studiów na pedagogice specjalnej poznawano zasady pracy dydaktycznej i metodycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, a wiodącą problematyką była "otwartość na inność". Praca w grupach pozwoliła na wypracowanie ciekawych rozwiązań.

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

Młody Obywatel04.2017

Młody Obywatel to ogólnopolski program organizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło ponad 1250 szkół, niemal 1700 nauczycieli i około 14 000 uczniów. W ramach programu odbywają się także spotkania z młodzieżą, lekcje tematyczne oraz warsztaty.

W tym roku pierwszy raz udział w projekcie zgłosił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka z Torunia. 10. uczniów oraz 4. nauczycielki Zasadniczej Szkoły Zawodowej we współpracy ze studentami z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w semestrze letnim będą realizować ścieżkę tematyczną "Urząd od podszewki".

W ramach tej ścieżki grupa projektowa zapozna się z działaniem samorządu terytorialnego, pozna jego instytucje oraz zakres ich działania. Uczniowie wybiorą się na spacery rozpoznawcze/ ekspedycje zwiadowcze do trzech wybranych podczas pierwszego warsztatu miejsc. Będą to: Straż Miejska, Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy MOPR oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta. Każdy spacer zakończy się podsumowującymi warsztatami. Następnie spośród odwiedzonych instytucji uczniowie wybiorą jedną w której w maju zorganizują dni otwarte dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

Liczymy, że realizacja projektu doda uczniom pewności siebie w orientacji w przestrzeni instytucji samorządowych i zachęci do działania na rzecz lokalnej społeczności. Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów niepełnosprawnych jest szczególnie ważny, a często bagatelizowany, pomijany w rozważaniach na temat edukacji obywatelskiej młodzieży. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki obywatelskie jak inni. Realizacja projektu "Urząd od podszewki" w SOSW im. J. Korczaka doskonale zbiega się w czasie z działaniami toruńskiej Fundacji Stabilo wdrażającej program „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Młody Obywatel

Młody Obywatel

Młody Obywatel

Młody Obywatel

Warsztaty04.2017

3 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyły się warsztaty "Święta Wielkanocne" zorganizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych i Uczniów z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

Warsztaty prowadziła Violetta Stasiorowska - wychowawczyni naszych gości. Spotkanie miało charakter świąteczny i wszyscy wykonywali ozdoby: jajka i baranki z masy solnej oraz "postarzały" papier na świąteczne życzenia. Po warsztatach odbyło się spotkanie, przy ciastkach i napojach, młodych ludzi uczących się i studiujących.

warsztaty wielkanocne

warsztaty wielkanocne

warsztaty wielkanocne

warsztaty wielkanocne

warsztaty wielkanocne

warsztaty wielkanocne

Wspieramy04.2017

Studentki i studenci z kierunku studiów pedagogika specjalna organizują na WNP akcję wspierającą dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji!

zbiorkanainternat

INFORMACJE02.2017

28 lutego 2017r. w Przedszkolu Anglojęzycznym "Bajkowy Dworek" w Toruniu (interesariusz WNP) odbył się II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier. W turnieju uczestniczyły dzieci z toruńskich przedszkoli wraz ze swoimi nauczycielkami. Bohaterowie turnieju mieli dużą wiedzę o dobrych manierach i potrafili ją zaprezentować w sposób niezwykle kreatywny. W jury zasiedli m. in. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr Jan Malinowski. Otrzymali oni tytuł Eksperta Dobrych Manier.

II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1
II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1

Informacje02.2017

W dniu 23 lutego 2017r. odbyła się w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Konferencja "Wszyscy pracujemy na sukces dziecka. Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19" została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP UMK w Toruniu.
Gościem konferencji był prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński, którego referat nosił tytuł "Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu". Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.
Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.

Informacje12.2016

1 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka - reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz,
Zespołem Szkół Nr 6 - reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon,
Szkołę Podstawową Nr 33 "Toruńską Szkołę Terapeutyczną"- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.

Każda z placówek otrzymała miano "SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK". Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. grudzien2016

Informacje12.2016

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
Gratulujemy!
Mateusz Szafrański

Informacje11.2016

Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra "Odważni Wygrywają". Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację "Gdyński Most Nadziei".
Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie - wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja "Światło", która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.
Odważni
Odważni
Odważni

Informacje11.2016

22 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".
Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.
Internat to nasz drugi dom
Internat to nasz drugi dom
Internat to nasz drugi dom

Informacje09.2016

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański - oboje absolwenci naszej "pedagogiki specjalnej" i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!

Informacje09.2016

21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie". W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku "pedagogika specjalna".

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie

Informacje06.2016

Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański - członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt "SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej.
A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.

Przełącz się na integrację
Przełącz się na integrację
Przełącz się na integrację

INFORMACJE03.2016

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt." Kierunek - RODZICIELSTWO" zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
KUL w Lublinie

INFORMACJE03.2016

V KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

5 konferencja logopedyczna

5 marca 2016 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Pedagogicznych
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Na naszej konferencji dyskutowano zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji. Konferencja zakończyła się trzema warsztatami poświęconymi komunikacji, która pozwala „wejść” do społeczeństwa.


UKU we Lwowie

INFORMACJE03.2016

W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty - rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK - odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców.

UKU we Lwowie
UKU we Lwowie
UKU we Lwowie

INFORMACJE03.2016

5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna "Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii". Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel". Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.

5 konferencja logopedyczna
5 konferencja logopedyczna
5 konferencja logopedyczna

INFORMACJE12.2015

5 Konferencja logopedyczna
Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.
Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel
Toruń 5 marca 2016r.

Organizatorzy:
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji.
Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych rozważań.

Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji).

Pełen opis konferencji - Karta zgłoszeniowa


INFORMACJE12.2015

10 grudnia 2015 r. studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - reprezentowali nasz Wydział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce". Konferencja odbyła się w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienia studentów kierunku pedagogika specjalna dotyczyły problematyki ojcostwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny wspierającej osobę niepełnosprawną na rynku pracy.

na konferencji w Rzeszowie
na konferencji w Rzeszowie


INFORMACJE09.2015

24 września 2015r. prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński odebrał gratulacje od Jego Magnificencji prof. dra hab. Andrzeja Tretyna z okazji nadania tytułu profesora.

prof. Jacek Błeszyński
prof. Jacek Błeszyński

Katedra została powołana w dniu 20 września 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na problematyce kompetencji osób niepełnosprawnych.
Obszary badawcze:

  • rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i językowych;
  • autyzm i głębokie deficyty w rozwoju.