KONSULTACJE03.2017

dr hab. Ditta Baczała prof. UMK

 • poniedziałek, godz. 13.00 – 14.00
 • środa, godz. 8.30 - 9.30
 • p. 348

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

 • poniedziałek, godz. 14.00 – 15.00
 • wtorek, godz. 12.00 - 13.00
 • p. 347

prof. dr hab. Piotr Błajet

 • poniedziałek, godz. 10.30 - 11.30
 • czwartek, godz. 12.30 - 13.30
 • p. 344

 • INFORMACJE02.2017

  28 lutego 2017r. w Przedszkolu Anglojęzycznym "Bajkowy Dworek" w Toruniu (interesariusz WNP) odbył się II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier. W turnieju uczestniczyły dzieci z toruńskich przedszkoli wraz ze swoimi nauczycielkami. Bohaterowie turnieju mieli dużą wiedzę o dobrych manierach i potrafili ją zaprezentować w sposób niezwykle kreatywny. W jury zasiedli m. in. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr Jan Malinowski. Otrzymali oni tytuł Eksperta Dobrych Manier.

  II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1
  II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier 1

  Informacje02.2017

  W dniu 23 lutego 2017r. odbyła się w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Konferencja "Wszyscy pracujemy na sukces dziecka. Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19" została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP UMK w Toruniu.
  Gościem konferencji był prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński, którego referat nosił tytuł "Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu". Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.
  Wszyscy pracujemy na sukces dziecka.

  Informacje12.2016

  1 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka - reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz,
  Zespołem Szkół Nr 6 - reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon,
  Szkołę Podstawową Nr 33 "Toruńską Szkołę Terapeutyczną"- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.

  Każda z placówek otrzymała miano "SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK". Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. grudzien2016

  Informacje12.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
  Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
  Gratulujemy!
  Mateusz Szafrański

  Informacje11.2016

  Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra "Odważni Wygrywają". Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację "Gdyński Most Nadziei".
  Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie - wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
  W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja "Światło", która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.
  Odważni
  Odważni
  Odważni

  Informacje11.2016

  22 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".
  Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom
  Internat to nasz drugi dom

  Informacje09.2016

  Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański - oboje absolwenci naszej "pedagogiki specjalnej" i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!

  Informacje09.2016

  21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie". W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku "pedagogika specjalna".

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z 'układu ryzyka' w polskiej i międzynarodowej perspektywie

  Informacje06.2016

  Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański - członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt "SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej.
  A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.

  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację
  Przełącz się na integrację

  INFORMACJE03.2016

  Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt." Kierunek - RODZICIELSTWO" zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
  KUL w Lublinie

  INFORMACJE03.2016

  V KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

  Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

  5 konferencja logopedyczna

  5 marca 2016 r.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

  Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Na naszej konferencji dyskutowano zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji. Konferencja zakończyła się trzema warsztatami poświęconymi komunikacji, która pozwala „wejść” do społeczeństwa.


  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty - rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK - odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców.

  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie
  UKU we Lwowie

  INFORMACJE03.2016

  5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna "Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii". Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel". Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.

  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna
  5 konferencja logopedyczna

  INFORMACJE12.2015

  5 Konferencja logopedyczna
  Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii.
  Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel
  Toruń 5 marca 2016r.

  Organizatorzy:
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
  Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii
  Wydział Nauk Pedagogicznych
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Serdecznie zapraszamy na piątą Konferencję Logopedyczną Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, tym razem poświęconą problematyce komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz jej znaczenia w logopedii. Wartość tego rodzaju komunikacji w pedagogice specjalnej, czyli komunikowania się alternatywnego i wspomagającego, jest dla podmiotu tej dyscypliny naukowej nie do przecenienia. Osoba z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami i deficytami, czy dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, które z różnych przyczyn organicznych i społecznych nie mogą się komunikować werbalnie potrzebują umiejętności innego sposobu przekazywania swoich potrzeb i myśli, by prawidłowo funkcjonować. Logopedzi podejmują pracę w takim przypadku równoległe z innymi specjalistami. Nasza konferencja będzie poruszać zagadnienie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kilku obszarach: oddziaływań wobec najmłodszych oraz osób z niepełnosprawnością i tych, których dotknęła choroba, po której logopeda staje się wiodącym specjalistą w procesie rehabilitacji.
  Zapraszamy zatem do uczestnictwa w naszym konferencyjnym przedsięwzięciu logopedów, pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych i szkolnych, lekarzy pediatrów, psychiatrów i neurologów oraz wszystkich terapeutów pracujących z podmiotem naszych teoretycznych i praktycznych rozważań.

  Po zakończeniu konferencji odbędą się bezpłatne warsztaty (warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w konferencji).

  Pełen opis konferencji - Karta zgłoszeniowa


  INFORMACJE12.2015

  10 grudnia 2015 r. studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych - Anna Nowak i Mateusz Szafrański - reprezentowali nasz Wydział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce". Konferencja odbyła się w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienia studentów kierunku pedagogika specjalna dotyczyły problematyki ojcostwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny wspierającej osobę niepełnosprawną na rynku pracy.

  na konferencji w Rzeszowie
  na konferencji w Rzeszowie


  INFORMACJE09.2015

  24 września 2015r. prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński odebrał gratulacje od Jego Magnificencji prof. dra hab. Andrzeja Tretyna z okazji nadania tytułu profesora.

  prof. Jacek Błeszyński
  prof. Jacek Błeszyński

  Katedra została powołana w dniu 20 września 2013 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na problematyce kompetencji osób niepełnosprawnych.
  Obszary badawcze:

  • rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i językowych;
  • autyzm i głębokie deficyty w rozwoju.